Atlantin satamalla turvataan huoltovarmuus

Suomi sijaitsee Euroopan periferiassa Itämeren kulkuyhteyden rajoittamana ja Venäjän naapurina, ja näiden muuttomattomien geopoliittisten tosiasioiden parantamiseksi olennaisella tavalla ehdotan, että Suomi ryhtyisi neuvottelemaan Norjan kanssa maan vuokraamiseksi Norjalta 100 vuodeksi Suomesta Jäämerelle maantie- ja rautatieyhteyksien rakentamiseksi sekä ympäri vuoden avoinna olevan Atlantin sataman saamiseksi Suomen käyttöön.

Maanvuokraus Norjalta 100 vuodeksi Suomesta Jäämerelle maantie- ja rautatieyhteyksien rakentamiseksi sekä ympärivuoden avoinna olevan Atlantin sataman saamiseksi Suomen käyttöön.

Suomi on ”saarivaltio”, jonka vienti ja tuonti tapahtuu 80–90 % meritse Itämeren kautta, jossa merenkulku hyvin rajoitettua vakavissa kriisitilanteissa. Atlantin satama parantaisi Suomen huoltovarmuutta ja sen rakentaminen elvyttäisi talouttamme. Ratayhteys palvelisi myös osaltaan Pohjois-Suomen logistiikkaa ja elinkeinoelämää.

Pohjanlahden satamien väyliä ei tarvitsisi pitää avoinna talvisin, sillä Atlantin satama korvaisi ne. Jäämurtajakaluston tarve vähenisi ja se siirtyisi osittain Katajanokalta Jäämerelle.

Alue varmistaisi luonnonoloista ja työmarkkinaselkkauksista tms. riippumattoman logistiikan meritse tapahtuvalle vienti- ja tuontitoiminnalle. Atlantin satama mahdollistaisi myös yhteyden Koillisväylän kautta Aasian kuljetuksiin Venäjän poliittisen niin salliessa.

Hanke voitaisiin toteuttaa myös ei-EU-maa Norjan sekä EU-maiden Suomen ja Ruotsin yhteisenä vapaa satama -hankkeena, ns. Pohjoismaisena yhteistyönä.

Vapaa satama olisi erillinen Norjan tullialueesta, ja siellä maahantuotuja tavaroita voitaisiin purkaa, lastata ja varastoida sekä kuljettaa edelleen Suomeen ja Ruotsiin ilman Norjan tullikäsittelyä. Tällä hetkellä Suomessa toimii ainoastaan Hanko ns. vapaa satamana.

Jos Sinä turvata Suomen huoltovarmuuden, äänestä Petri Pulkkanen 144 Eduskuntaan.

www.petripulkkanen.fi

Linkki Uuden Suomen Blogiin: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petri-pulkkanen/atlantin-satamalla-turvataan-huoltovarmuus/